- hasici

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

 
 
 

Vážení spoluobčania,

Obraciame
sa na vás ako členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Stupave. Na podporu našej činnosti sme zorganizovali verejnú zbierku, ktorá je v súlade s platnou legislatívou a týmto vám ju dávame do pozornosti.

Za vašu podporu vám vopred ďakujeme. Možno ste postrehli, že po niekoľkoročnej nútenej prestávke od roku 2010  činnosť tohto historicky najstaršieho spolku v Stupave i v Máste sa obnovila a výrazne ožila. Nie je to len náš dojem, svedčí o tom rad uznaní od obcí, hasičských zborov a ďalších organizácií, ktoré nám poďakovali za aktívnu účasť pri likvidácii požiarov  a povodní.  Mesto Stupava v rámci svojich možností  nás podporuje  financovaním  technického, personálneho a prevádzkového zabezpečenia našej činnosti.


Pokračujeme v tradícii dobrovoľného hasičstva, tak ako to robili generácie hasičov pred nami. Znamená to, že vo svojom voľnom čase, bez nároku na odmenu, trénujeme zručnosti a schopnosti odborne zasiahnuť pri požiaroch a povodniach i ďalších záchranárskych prácach, zvyšujeme si kvalifikáciu a odbornosť účasťou na vzdelávacích kurzoch, pravidelne vykonávame údržbu techniky, vozidla a ďalších zariadení, vykonávame pohotovostnú službu a vždy sme pripravený v ktorúkoľvek hodinu, v piatok či sviatok zasiahnuť tam, kde sme potrební. O tomto je dobrovoľníctvo v našom chápaní a toto od nás očakáva aj verejnosť, keďže sa hrdo hlásime k dobrovoľnému hasičskému zboru. Sme pripravení chrániť životy a majetok našich spoluobčanov. Na tomto princípe vzájomnej pomoci a solidarity vznikali prvé hasičské spolky, najstaršie  nie cirkevné ale svetské – občianske združenia dobrovoľných hasičov. V tých časoch ostatná verejnosť ich službu považovala za úctyhodnú  a byť hasičom bolo v spoločnosti  uznávané ako honor. Aj v dnešnej dobe sa stretávame s kritickými situáciami, ohrozením života i majetku rôznymi prírodnými živlami. V týchto zložitých situáciách očakávame pomoc, očakávame, že niekto je pripravený nám pomôcť, zachrániť nás čo najrýchlejšie  a najúčinnejšie.  Snažíme sa ako dobrovoľníci  vykonávať svoju službu na úrovni profesionálov .


Dobrovoľný hasičský zbor je združením dobrovoľníkov . Svoju činnosť smerujú k poskytovaniu služby a pomoci s využitím technicky a  možností, ktoré majú k dispozícii, na úkor svojho voľného času, hobby a osobných záujmov . Obraciame sa na vás s výzvou, aby ste zvážili svoje možnosti  finančne prispieť na činnosť nášho zboru ,a tým zvýšili  našu akcie schopnosť pri požiaroch a živelných pohromách, pri ochrane zdravia ,životov a majetku. Všetok výnos bude použitý na opravu jestvujúcej , a nákup novej nevyhnutej techniky.


Vaše rozhodnutie pre nás nebude len gestom, ale bude uznaním za  našu prácu, za našu ochotu a nezištné konanie.


S pozdravom    Milan Peschl, predseda DHZ Stupava .

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky